Loctite Thay Thế Gioăng 510 515 518 587 596 5699 5900 5910

Loctite Face Sealant bịt kín và tăng cường mặt bích một cách mạnh mẽ và hiệu quả, ngăn ngừa rò rỉ khí và chất lỏng. Chất bịt kín phẳng là chất lỏng lấp đầy khoảng trống giữa hai mặt bích giao nhau. Khi chất bịt kín phẳng đóng rắn thành nhựa nhiệt cứng, mặt bích kim loại sẽ được tích hợp, chịu được tải trọng động và ngăn ngừa rò rỉ.

 Loctite Face Sealant strongly and effectively seals and strengthens flanges, preventing gas and liquid leaks. Flat sealant is a liquid that fills the space between two intersecting flanges. When the flat sealant cures into a thermoset resin, the metal flange will be integrated, withstanding dynamic loads and preventing leaks.

Author

AUTHOR

News & Events