Loctite Làm Kín Ren 55 542 545 567 569 572 573 574 577

Chất bịt kín ren Loctite sử dụng phương pháp hiệu quả cao để bịt kín các mối nối ống nhằm ngăn ngừa rò rỉ. Sản phẩm có dạng dán và có thể dễ dàng dán vào giữa các ren của phụ kiện đường ống kim loại. Chất bịt kín ren Loctite xử lý thành nhựa nhiệt rắn cứng để bịt kín các đường ống để ngăn chặn rò rỉ khí và chất lỏng. Sau khi đóng rắn, nó có thể chịu được áp suất lên tới 10.000 pound trên mỗi inch vuông, tốt hơn hầu hết các hệ thống đường ống.

 Loctite thread sealant uses a highly effective method to seal pipe joints to prevent leaks. The product comes in a paste form and can be easily applied between the threads of metal pipe fittings. Loctite thread sealant cures to a hard thermosetting resin to seal pipes to prevent gas and liquid leaks. Once cured, it can withstand pressures of up to 10,000 pounds per square inch, better than most piping systems.

Author

AUTHOR

News & Events