Loctite Khóa Ren 222 242 243 262 263 270 271 272 277 290

Khóa ren Loctite là một trong những giải pháp đảm bảo rằng các bộ phận có ren vẫn được khóa và an toàn trong suốt vòng đời của chúng, đồng thời duy trì sự ổn định và khả năng chi trả. Khi áp dụng từng giọt vào các ren buộc, chất khóa ren Loctite lỏng sẽ lấp đầy các khoảng trống giữa các ren đối tiếp. Sau khi sử dụng, chất khóa sẽ xử lý để tạo thành nhựa nhiệt cứng, khóa các sợi lại với nhau, ngăn ngừa sự lỏng lẻo, rò rỉ và ăn mòn có hại.

 Loctite thread locking is one of the solutions that ensures that threaded parts remain locked and secure throughout their lifetime, while maintaining stability and affordability. When applied dropwise to fastener threads, liquid Loctite threadlocker will fill the gaps between mating threads. Once applied, the locking agent cures to form a hard thermosetting resin, locking the fibers together, preventing harmful loosening, leakage and corrosion.

Author

AUTHOR

News & Events