Dây Coro Mitsuboshi chính hãng A, B, C, D, E zoom

Hover

Dây Coro Mitsuboshi chính hãng A, B, C, D, E
Full Screen

Dây Coro Mitsuboshi chính hãng A, B, C, D, E

Infinitive belts creating future infinity

Belts that transmit power. This is the origin of Mitsuboshi belts . Dây Coro chính hãng A, B, C, D, E
Throughout the Japanese industrial development, Mitsuboshi 
Mitsuboshi belts have been continuously running powering industries into the future. We have been expanding our expertise into various areas of today’s diverse needs, from daily products manufacturing to industrial machine components and ambitious land and artificial reservoir projects.

Dây curoa bản A 50 Dây curoa bản B 49 Dây curoa bản C 61 Dây curoa bản D 130 Dây curoa bản E 108
Dây curoa bản A 51 Dây curoa bản B 50 Dây curoa bản C 62 Dây curoa bản D 131 Dây curoa bản E 109
Dây curoa bản A 52 Dây curoa bản B 51 Dây curoa bản C 63 Dây curoa bản D 132 Dây curoa bản E 110
Dây curoa bản A 53 Dây curoa bản B 52 Dây curoa bản C 64 Dây curoa bản D 133 Dây curoa bản E 111
Dây curoa bản A 54 Dây curoa bản B 53 Dây curoa bản C 65 Dây curoa bản D 134 Dây curoa bản E 112
Dây curoa bản A 55 Dây curoa bản B 54 Dây curoa bản C 66 Dây curoa bản D 135 Dây curoa bản E 113
Dây curoa bản A 56 Dây curoa bản B 55 Dây curoa bản C 67 Dây curoa bản D 136 Dây curoa bản E 114
Dây curoa bản A 57 Dây curoa bản B 56 Dây curoa bản C 68 Dây curoa bản D 137 Dây curoa bản E 115
Dây curoa bản A 58 Dây curoa bản B 57 Dây curoa bản C 69 Dây curoa bản D 138 Dây curoa bản E 116
Dây curoa bản A 59 Dây curoa bản B 58 Dây curoa bản C 70 Dây curoa bản D 139 Dây curoa bản E 117
Dây curoa bản A 60 Dây curoa bản B 59 Dây curoa bản C 71 Dây curoa bản D 140 Dây curoa bản E 118
Dây curoa bản A 61 Dây curoa bản B 60 Dây curoa bản C 72 Dây curoa bản D 141 Dây curoa bản E 119
Dây curoa bản A 62 Dây curoa bản B 61 Dây curoa bản C 73 Dây curoa bản D 142 Dây curoa bản E 120
Dây curoa bản A 63 Dây curoa bản B 62 Dây curoa bản C 74 Dây curoa bản D 143 Dây curoa bản E 121
Dây curoa bản A 64 Dây curoa bản B 63 Dây curoa bản C 75 Dây curoa bản D 144 Dây curoa bản E 122
Dây curoa bản A 65 Dây curoa bản B 64 Dây curoa bản C 76 Dây curoa bản D 145 Dây curoa bản E 123
Dây curoa bản A 66 Dây curoa bản B 65 Dây curoa bản C 77 Dây curoa bản D 146 Dây curoa bản E 124
Dây curoa bản A 67 Dây curoa bản B 66 Dây curoa bản C 78 Dây curoa bản D 147 Dây curoa bản E 125
Dây curoa bản A 68 Dây curoa bản B 67 Dây curoa bản C 79 Dây curoa bản D 148 Dây curoa bản E 126
Dây curoa bản A 69 Dây curoa bản B 68 Dây curoa bản C 80 Dây curoa bản D 149 Dây curoa bản E 127
Model Material Type Cross-Sectional Dimensions

top width (mm) × thickness (mm) × angle (°)

Minimum Pulley

Diameter(mm)

Highest Speed

(m/sec)

Classical V-Belt Rubber A

B

C

D

E

12.5×9.0×40

16.5×11.0×40

22.0×14.0×40

31.5×10.0×40

38.0×25.5×40

95            (67)

150          (118)

224          (180)

355          (300)

560          (450)

30

30

30

30

30

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Dây Coro Mitsuboshi chính hãng A, B, C, D, E”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *