Loctite Tẩy Rửa Và Tăng Độ Kết Dính 324 326 770 790 7063 7070 7387 7452 7649

Sử dụng chất tẩy rửa và sơn lót Loctite để xử lý trước bề mặt rồi bôi keo Loctite để đảm bảo hiệu quả bám dính tốt nhất khi sử dụng sản phẩm này. Làm sạch sâu các bề mặt giúp các mối nối dính chắc chắn hơn. Chất tẩy rửa loại bỏ dầu mỡ, bụi bẩn, bụi bẩn hoặc tạp chất trên bề mặt. Lớp sơn lót kích hoạt các bề mặt và tăng tốc đáng kể thời gian xử lý trong các ứng dụng keo kỵ khí Loctite như khóa ren, bịt kín ren, bịt kín và giữ phẳng. 

Use Loctite cleaner and primer to pre-treat the surface and then apply Loctite adhesive to ensure the best adhesion when using this product. Deep cleaning of surfaces helps joints adhere more securely. Cleaners remove grease, dirt, grime or impurities from surfaces. The primer activates surfaces and significantly speeds up cure times in Loctite anaerobic adhesive applications such as thread locking, thread sealing, sealing and flush retention.

Author

AUTHOR

News & Events